Alle indlæg af renejuhler@hotmail.com

Relationskompetencer – i arbejdet med børn og unge

Hent her: Brochure vedrørende kurset Cirkelsamtale og konfliktmægling – en udviklingsfremmende tilgang til børn og unge

En udviklingsfremmende tilgang

– fokus på ikke-kognitive kompetencer og trivsel i arbejdet med børn og unge

Hvordan forebygger og håndterer vi uhensigtsmæssig adfærd og konflikter i arbejdet med børn og unge bedst muligt, og hvad kræver det af os hver især?

De tre nedenstående punkter; Genoprettende praksis, Dialog og Relationskompetencer er de primære fokusområderne i mit arbejde med professionelle, som ønsker at blive klædt på til at forebygge og håndtere uhensigtsmæssig adfærd og konflikter, samt ønsker at indgå i lærerige og udviklingsfremmende relationer til børn og unge.

Vi bør se konflikter som livsvilkår, og i stedet for blot at anskue dem som noget vi skal undgå, bør vi bruge konflikterne til læring og udvikling ud fra en Genoprettende tilgang.

For at kunne bruge konflikterne til læring og udvikling, skal vi kunne indgå i og facilitere dialog, som er Vitaliserende, og understøtter udvikling af de ikke-kognitive kompetencer.

Det altafgørende element i dette arbejde er den relationelle tilgang. Hvordan vi forholder os til de børn og unge vi arbejder med, at vi møder dem i øjenhøjde, og stiller os til rådighed på en måde, hvor de kan ”spille bold op af os”.

Dette kræver en Mentaliserende indstilling hos den enkelte professionel og en god kontakt til sine menneskelige egenskaber og kvaliteter.    

  1. Konflikter – Genoprettende praksis
  • En mulighed for læring og udvikling
  1. Dialog – vitaliserende samtaler
  • Træning af ikke kognitive kompetencer
  • Cirkelsamtale – understøttelse af det gode fællesskab
  • En mæglende og faciliterende tilgang
  1. Relationskompetencer – en mentaliserende tilgang
  • Et møde i øjenhøjde
  • Menneskelige egenskaber og kvaliteter