Den indre konflikttrappe

– et redskab til selvbevidsthed

Ligesom ”Konflikttrappen” (Center for Konfliktløsning) beskriver hvordan konflikter optrappes og hvad der typisk er trinnene undervejs, beskriver ”Den indre konflikttrappe” trinnene for, hvordan vi individuelt kan nå dertil, hvor vi henholdsvis bekriger noget/nogen, eller bliver fanatiske tilhængere. “Den indre konflikttrappe” giver et billede af, hvad der sker i den enkelte, som er gået i opposion til en anden (hvor der ikke nødvendigvis (endnu) er en konflikt mellem dem), hvor ”Konflikttrappen” giver et billede af, hvad der sker mellem to parter, som er i konflikt.

Formålet med Den indre konflikttrappe er at hjælpe den enkelte til bevidsthed omkring sin egen indre bevægelse i forhold til at gå imod eller med noget/nogen på uhensigtsmæssig vis, frem for at forholde sig nøgternt. Det sker nemt, og ofte ubevidst, at vi bliver påvirket af noget/nogen på en måde, så vores tilgang bliver ”enten/eller”, og dermed unuanceret og ukonstruktiv.

Den indre konflikttrappe er et redskab, som kan hjælpe én til at bevare sin nysgerrighed og åbenhed, så ens udviklingsfremmende kvaliteter kan komme i spil.

Når vi tilgår noget/nogen på konstruktiv vis, og noget kan fx være et emne, en holdning, et forslag, og nogen kan fx være den der bringer emnet op, tilkendegiver sin holdning, kommer med et forslag, så leder vi efter balance ved at undersøge forskellige perspektiver, og afstemmer med vores egne værdier og eventuelt tilslutter os, såfremt vi er enige. Når dette er vores tilgang, bringer vi vores kvaliteter i spil, og understøtter indre og ydre udvikling.

Det sker dog nemt, at vi flytter os fra at have tilsluttet os noget/nogen, til at gå i alliance (midterste trin nedad), eller flytter os fra, hvor vi er undersøgende, til at polariserer (midterste trin opad). Når vi går i alliance, eller polariserer, mister vi vores objektive og nuanceret syn, og vi begynder typisk at forsvare, opdele i rigtig og forkert og os og dem. Konsekvensen herved er, at vi bliver ukonstruktive, fx ind i en faglig drøftelse, vi begynder at gå efter manden frem for bolden og vi er nu godt i gang med at bevæge os fra en uenighed til en konflikt.

Formår vi ikke at blive bevidste om, at vi er gået i alliance og polariserer og får vi ikke stoppet os selv, så kan vi nemt komme til at taget et trind mere i den forkerte retning. I retning af hvor vi bliver opslugte (nederste trind nedad), og fortaber os selv i kampen om at forsvare noget/nogen. Eller hvor vi går i opposition (øverste trind opad) og begynder at bekrige noget/nogen. I begge tilfælde har vi startet en konflikt.