Restorativ Praksis

I samarbejde med forsker og forfatter Gro Emmertsen Lund har jeg et særligt fokus på at udbrede pædagogikken bag Restorativ praksis (også kendt som genoprettende praksis) i forhold til arbejdet med børn og unges trivsel i fællesskaber. Se mere på dansk institut for restorativ praksis´ hjemmeside www.dirp.dk

 • En mulighed for læring og udvikling
 • Cirkelsamtale – understøttelse af gruppe- og klasserumskultur
 • Mægling og facilitering
 • At rette op på skaden

Restorativ praksis, bedre kendt fra den engelske betegnelse; Restorative Justice (Zehr, 2015) er mit udgangspunkt, når jeg underviser i konflikthåndtering og håndterer konflikter, fordi fokus er på, at bruge konflikterne til at skabe læring og udvikling for børnene og de unge.

Fokus er ikke på at finde den skyldige og give vedkommende en passende straf, men på at motivere ham/hende til at rette op på skaden, og støtte ham/hende til en mere hensigtsmæssig adfærd fremadrettet.

Hent “Guide til Genoprettende mæglingsprocesser” ved at klikke på billedet.

I Restorativ praksis undersøger man hvem og hvordan nogen er blevet berørt, og hvordan man kan imødekomme deres behov. Man er opmærksom på, ikke at fratage børnene og de unge konflikten, men derimod at inddrage dem i at genskabe relationen og finde fremadrettede løsninger.

Restorativ praksis er ikke blot en tilgang og et syn på konflikter, men et generelt menneskesyn, som bygger på en teori og filosofi om, hvordan vi mennesker trives og udvikles bedst muligt.

Når vi håndterer konflikterne på denne måde, er fokus ikke blot på at løse konflikten, men lige såvel på at skabe miljøer, hvor børnene og de unge kan udvikle deres personlige og sociale kompetencer.

I en kultur hvor det primære fokus i forhold til konflikter og uhensigtsmæssig adfærd er på at finde den skyldige, straffe og påføre skyld og skam, vil man forsøge at undgå, at nogen opdager ens ”fejl” og i stedet for lede efter fejl ved andre. Hvorimod, i en kultur hvor fokus er på ikkemødte behov, støtte hertil, og på at genoprette relationer, vil man stræber efter at blive et bedre menneske – det gælder både for børn, unge og voksne.

Oplæg omkring Restorativ praksis (det Genoprettende konfliktparadigme)

I mine oplæg omkring Restorativ praksis (det Genoprettende konfliktparadigme) fortæller jeg overordnet om hvor Genoprettende retfærdighed, bedre kendt som Restorative Justice, kommer fra, og hvad der er den grundlæggende filosofi.
Jeg går derimod langt mere i dybden med, hvordan den Restorative tilgang kan omsættes i praksis. Dette gør jeg bl.a. ud fra praksiseksempler fra mine flere års erfaringer med anvendelsen af den Restorative tilgang i skole-, SSP- og myndighedsregi.

 • Undervisning ift. arbejdet med børn og unge:
  • Restorativ (Genoprettende praksis
  • konflikthåndtering og mægling
  • relationskompetencer
  • mentorfunktion
  • klasserums- og gruppekultur