Om mig

Siden 2002 har jeg arbejdet med børn og unge, særligt udsatte børn og unge og som har begået kriminalitet. I 2015 blev jeg selvstændig, og har siden arbejdet som coach, konfliktmægler, supervisor for fagfolk. Jeg underviser i konflikthåndtering, mentalisering, restorativ (genoprettende) praksis og relationskompetencer i forhold til børn og unge. Jeg har i mere end 12 år arbejdet med restorativ praksis, bl.a. inden for myndighedsområdet. Her har jeg arbejdet med at få unge, der har begået kriminalitet, til at møde deres ofre i Konfliktråd. Jeg har gennemført restorative mæglingsprocesser på diverse skoler, blandt andet for SSP i Aarhus kommune og på privatskoler. Jeg har tidligere været ansat som pædagogisk konsulent på en særlig udsat skole i Aarhus Vestby, hvor jeg har støttet lærere og ledelse i at praktisere og implementere en restorativ tilgang i håndtering af konflikter og i arbejdet med at øge elevernes generelle trivsel. Jeg er optaget af whole-school arbejdet og fungerer som rådgiver og sparringspartner for skoleledelser og kommunale forvaltninger.

Jeg underviser og superviserer ledere i konflikthåndtering og det relationelle arbejde med medarbejdere, samarbejdspartnere og forældre, og arbejder med hele afdelinger og teams i forhold til samarbejde og trivsel.

Derudover er jeg konfliktmægler for konfliktråd ved Østjyllands Politi, hvor man afholder møder mellem gerningsperson og forurettet.

Min uddannelsesbaggrund

  • Facilitator – Restorative approaches in youth settings v/Belinda Hopkins
  • Mentoruddannelse, 3-årig (meditation, bevidsthedstræning og mentorship), v/Coach og bevidsthedslærer Richard Moss i USA
  • ART-træner (Agression Replacement Training), v/ART senter Norge, Diakonhjemmet i Sandnes
  • Konfliktmægler, v/Center for konfliktløsning
  • Gruppefacilitator, 1-årig v/ID-Academy
  • LifeCoach overbygning, 1-årig v/ID-Academy
  • LifeCoach, 2-årig uddannelse v/ID-Academy

Min undervisning

Mine kurser er dynamiske og praksisnære forløb, hvor undervisningen består af en kombination af oplæg, praktiske øvelser og individuelle og fælles refleksionsopgaver, debat i forum samt analyse af deltagernes egne erfaringer.
Det forventes at deltagerne er indstillet på, at skulle arbejde med deres egne konflikter og udfordrende relationer i forhold til de børn og unge de arbejder med. Det er selvfølgelig altid op til den enkelte, hvor meget vedkommende ønsker at bringe sig selv i spil.