Hvor der er mening, er der vej

At opleve mening, er et eksistentielt psykologisk behov vi alle har, og behovet er både relateret til vores arbejdsliv og vores privatliv.

Det at have fokus på meningsfulhed, fx ved at stille sig selv og hinanden spørgsmålet; hvad er meningen? skal i denne sammenhæng, hvor omdrejningspunktet er trivselsarbejde med børn og unge, ikke invitere til den store filosofiske og abstrakte undersøgelse af hvad mening med livet er. Derimod skal spørgsmålet overvejende invitere fagfolk til at undersøge, om de oplever mening med udførelsen af deres arbejde, og om denne mening er i overensstemmelse med deres værdier. Sagt på anden vis; det er en undersøgelse af, hvordan vedkommende er motiveret i sit arbejde, og formålet hermed er, at sikre en retning hvor arbejdet giver mening på et niveau, hvor det stemmer overens med værdier, der understøtter menneskers trivsel og udvikling.

Svaret herpå skal ikke findes på et teoretisk og intellektuelt plan, men derimod ved at man hver især vender blikket indad, og er nysgerrig på, hvordan man tilgår sit arbejde og forholder sig til de mennesker, man arbejder med.

Denne selvransagelse kan kræve tid og mod, men vil kunne medføre dybere (arbejds-) glæde samt give retning for det fremadrettet arbejde, hvor der er god balance mellem hjerne og hjerte.