Relationen som “behandling”- i arbejdet med børn og unge

Profil2

En udviklingsfremmende relation

Forebyggelse og håndtering af uhensigtsmæssig adfærd og konflikter i arbejdet med børn og unge

Hvordan forebygger og håndterer vi uhensigtsmæssig adfærd og konflikter i arbejdet med børn og unge bedst muligt, og hvad kræver det af os hver især?

De tre nedenstående punkter; Konflikter, Dialog og Relationen er de primære fokusområderne i mit arbejde med professionelle, som ønsker at blive klædt på til at forebygge og håndtere uhensigtsmæssig adfærd og konflikter, samt ønsker at indgå i lærerige og udviklingsfremmende relationer til børn og unge.

Vi bør se konflikter som livsvilkår, og i stedet for blot at anskue dem som noget vi skal undgå, skal vi bruge konflikterne til læring og udvikling.

For at kunne bruge konflikterne til læring og udvikling, skal vi kunne indgå i og facilitere dialog, som er vitaliserende, og understøtter udvikling af ikke kognitive kompetencer.

Det altafgørende element i dette arbejde er den relationelle tilgang. Hvordan vi forholder os til de børn og unge vi arbejder med, at vi møder dem i øjenhøjde, og stiller os til rådighed på en måde, hvor de kan ”spille bold op af os”.

Dette kræver en mentaliserende indstilling hos den enkelte professionel og en god kontakt til sine menneskelige egenskaber og kvaliteter.    

 1. Konflikter – en mulighed for læring og udvikling
 • En genoprettende tilgang
 1. Dialog – vitaliserende samtaler
 • Træning af ikke kognitive kompetencer
 • Cirkelsamtaler – understøttelse af det gode fællesskab
 • En mæglende og faciliterende tilgang
 1. Relationen – et møde i øjenhøjde
 • En mentaliserende tilgang
 • Menneskelige egenskaber og kvaliteter

Jeg tilbyder:

Samtaleforløb med unge og voksne:

 • Samtaleforløb med unge er primært vedrørende udfordringer som angst, misbrug, sensitivitet, kriminalitet og coaching ift. job og uddannelse
 • Samtaleforløb med voksne kan vedrøre udfordringer ift. deres børn, hvor der  arbejdets med relationen samt gives råd og vejledning
 • Samtaleforløbene med voksne kan også omhandle egne problematikker som angst, misbrug, sensitivitet, og generel coaching ift. job og uddannelse. Samt generel personlig- og spirituel udvikling

Konfliktmægling:

 • Mellem voksne, mellem unge, samt mellem unge og voksne, det kan både være private og professionelle relationer.

Undervisning, facilitering og supervision:

 • Undervisning ift. arbejdet med børn og unge: Konflikthåndtering og mægling, relationsarbejde, mentorfunktionen og Genoprettende Mæglingsprocesser
 • Facilitering og implementering af tilgang i arbejdet med unge, konflikthåndteringsstrategi og medarbejder – og organisationsudvikling
 • Supervision vedrørende arbejdet med børn og unge med fokus på relationsarbejdet

Du er meget velkommen til at kontakte mig for nærmere info m.m. på:

E-mail: rdcj@hvad-er-meningen.dk

Tlf.: +45 40 12 60 56